Home

Welkom op de pagina van de energiecoaches in Vijfheerenlanden

Dit is het onafhankelijke informatiepunt van de energiecoaches die je kan helpen met hints en tips over energie besparen. We werken goed samen met de gemeente Vijfheerenlanden.

Energie is duur, daardoor stijgen de prijzen en daalt je besteedbaar inkomen. Daardoor kunnen bewoners/huurders van woningen in de financiele problemen komen. We willen ook onze aarde behouden. Daarom gaan we verduurzamen en energie besparen.

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn een aantal energiecoaches actief. Zij zijn allen vrijwilliger die aan kleine vrijwilligersvergoeding en reiskosten vergoed krijgen van de gemeente. De coaches hebben een opleiding doorlopen en zijn zeer betrokken om met name de mensen met de kleine portemonnee van dienst te zijn.

Het aanvragen van een energiecoach heeft geen enkele invloed op eventuele uitkeringen en toeslagen. Gemeente Vijfheerenlanden heeft eigenlijk alleen je naam en adres nodig om een energiecoach en een klussendienst naar je toe te zenden. Alles is geheel AVG-proof. Alle gegevens die de gemeente en de energiecoach verzamelt blijven gescheiden en worden nadien verwijderd.

Het Rijk heeft subsidies ter beschikking gesteld aan de gemeente. De gemeente moet aantoonbaar deze gelden goed besteden. Van deze gelden worden de onkosten van de energiecoaches betaald. Er is ook budget om producten te verstrekken en bij je thuis aan te brengen. Hier spelen de energiecoaches een grote rol in.

We hopen door de publicatie van deze website en onze activiteiten als energiecoach een steentje bij te dragen aan het voorkomen van energie-armoede en het energie-bewustzijn.


Na bezoek van de energiecoach kunnen een aantal gratis werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van:

Radiatorfolie

Bij veel radiatoren gaat een groot gedeelte van de afgegeven warmte (straling, geleiding en stroming) verloren via de buitenmuren. Dit is een dunne reflecterende folie die op de muur of tegen de radiator aan geplakt kan worden.

Leidingisolatie

Bij het leidingwerk van de centrale verwarming gaat veel warmte verloren. De leidingen gaan in de meeste situaties over een groot gedeelte van de zolder voordat ze naar beneden gaan naar de overige vertrekken, waar de warmte wordt afgegeven.

Tochtwering

Tochtwering kan gebruikt worden om plaatsen waar lucht in of uit de woning lekt af te dichten. Er zijn tochtstrippen die je kan plakken of schroeven. Vergeet ook de brievenbus niet.