Warmtepomp

Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor een CV-ketel. De volledig op stroom werkende warmtepomp haalt zijn warmte uit omliggende lucht, bodem of grondwater en zet dit om in bruikbare energie. Deze energie kan gebruikt worden ter verwarming van je woning of tapwater (warm water uit de kraan). Je gasverbruik zal dalen of zelfs worden gereduceerd tot nul. Je elektriciteitsrekening zal echter wel stijgen, daarom wordt vaak geadviseerd om naast een warmtepomp ook zonnepanelen te installeren.

Hoe werkt het?

In bovenstaande afbeelding is weergegeven hoe een warmtepomp zijn warmte opwekt.

De warmtebron is de buitenunit (het onderdeel van de warmtepomp dat buiten wordt geplaatst) zuigt lucht aan. Energie uit de lucht wordt overgegeven aan het koudemiddel in de buitenunit. Het koudemiddel wordt door een compressor op een hogere druk gebracht, waarbij ook de temperatuur ervan enorm toeneemt.

Buitenunit

Het koudemiddel met de hoge temperatuur geeft nu in de binnenunit de warmte weer over aan het CV-water door gebruik te maken van een warmtewisselaar. Het CV-water verwarmt vervolgens op normale wijze de woning.

Soorten warmtepompen

Er zijn verschillende soorten warmtepompen op de markt. Het verschil zit met name in de bron (bodem of lucht). Afhankelijk van deze bron kan een warmtepomp gekozen worden.

Er kan ook gekozen worden voor een hybride warmtepomp, wanneer woningen nog niet optimaal geïsoleerd zijn. Dit houdt in dat de woning voor een deel gebruik maakt van een CV-ketel en voor een ander deel van een warmtepomp. Deze vorm is in de praktijk goedkoper. Wanneer je deze hybride-vorm gebruikt, zullen beide systemen een langere levensduur hebben.

De totale kosten voor een warmtepomp zullen afhangen aan het systeem dat het beste voor je woning is geschikt. Dat kan erg van elkaar verschillen. Wanneer de warmte uit de bodem moet
komen is de investering aanzienlijk hoger.

Geluid warmtepomp

Sinds 2021 gelden nieuwe eisen voor het maximale geluid van warmtepompen met een buitenunit. De eisen staan in het gewijzigde Bouwbesluit. Ze gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen. 

De eisen gaan over de hoeveelheid geluid op de erfgrens. Dit mag maximaal 40 dB zijn in de nacht, en 45 dB overdag. dB is de afkorting van deciBell.

Als de buitenunit veel lawaai maakt, moet deze verder van de erfgrens komen. Geluid neemt snel af met de afstand. Je kunt de buitenunit ook in een geluidsdempende omkasting plaatsen. Bijvoorbeeld als de unit niet verder van de erfgrens kan of als je het geluid richting eigen woning of tuin wilt beperken. Goede installatie door een professional is belangrijk om geluidsoverlast te voorkomen.

Boven 80 dB langdurig geluid wordt als schadelijk ervaren.

De geluidsoverlast is te beperken door de juiste apparatuur te kiezen. De buitenunit worden steeds stiller. Een goede aanvullende nde geluidswerende kast kan een oplossing zijn.

Ook de plaats waar de buitenunit is opgesteld is sterk van invloed of er geluidsoverlast wordt ervaren.

Is de warmtepomp voor jou een juiste keuze?

Een warmtepomp is een goede manier om gedeeltelijk of volledig gasloos te gaan wonen. Je woning moet wel voldoende zijn geïsoleerd is om het optimale rendement te verkrijgen.

Enkele voor– en nadelen:

Minder gasverbruik of zelfs gasloos
Een duurzame woning met minder CO2-uitstoot.
Een hoge waarde van je woning
Lagere woonlasten/maandlasten
Je kan subsidie ontvangen
🛑Niet alle woningen zijn geschikt
🛑Relatief hoge investering